E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego

CERTYFIKAT

ukończenia kursu dla instruktorów w ramach projektu
„E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”
Pan(i) Piotr Poniewozik
Był(a) uczestnikiem projektu realizowanego przez
Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju
w okresie od dnia 10.10.2018 – 13.10.2018
i ukończył(a) kurs z wynikiem bardzo dobrym

Kurs obejmował 28 godzin szkoleniowych.

 

Enter your keyword