Gmina Wólka

Lublin, 29.11.2019 r.

Referencje
Gmina Wólka udziela referencji Panu Piotrowi Poniewozik, który w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wólka” prowadził szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych
W trakcie realizacji projektu w okresie od 17.06.2019 r. do 30.10.2019 r. n prowadził stacjonarne szkolenia w wymiarze 180 godzi, w ramach których były realizowane następujące moduły tematyczne:

  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci
  • Rodzic w Internecie
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)

Z całkowitym przekonaniem rekomendujemy Pana Piotra Poniewozik jako doświadczonego trenera, osobę kompetentną i niezawodną. Potwierdzamy należyte wykonanie usługi.

Z poważaniem,
Wójt
mgr Edwin Gortat

 

 

 

Enter your keyword