Akademia Kompetencji Cyfrowych

CERTYFIKAT
Piotr Poniewozik

ukończenia kursu dla instruktorów w projekcie „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Certyfikat

Enter your keyword